Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of administratie@fprg.be

Nieuw beleidsprogramma voor de bouwsector

Nieuw beleidsprogramma voor de bouwsector

Op 25 oktober stelde OVAM het ontwerp van het beleidsprogramma ‘Materiaalbewust in kringlopen’ voor.
Dat programma zal na goedkeuring door de Vlaamse Regering het huidige bouw- en sectorale uitvoeringsplan voor de bouw vervangen.
Door te focussen op materiaalbewust bouwen wil OVAM verder inzetten op duurzaam materialenbeheer bij wonen en bouwen.

Kringlopen sluiten in de bouw
Materiaalbewust bouwen is in eerste instantie gericht op het optimaal inzetten van de beschikbare materialen, om zo het gebruik van primaire grondstoffen te beperken.  Zuivere materiaalstromen kunnen in de afbraakfase enkel ontstaan als sloopwerken selectief gebeuren en het beheer van het puin gericht is op het verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen uit de keten.  Materiaalbewust bouwen focust op het sluiten van materiaalkringlopen door bij het ontwerpen van gebouwen en installaties rekening te houden met de mogelijkheden om de materialen later terug te winnen.
Daarnaast moet het mogelijk zijn om bouwwerken aan te passen aan veranderende noden en ze op lange termijn een nieuwe bestemming te geven.
Het meten van de impact van bepaalde materialen in de bouw en het stimuleren van dynamische bouwoplossingen zijn essentieel om in de bouwsector op langere termijn tot een kringloopsector te komen.

Grote bereidheid
De voorstelling van het nieuwe beleidsprogramma kon rekenen op ruime belangstelling vanuit de bouwsector en van medewerkers uit andere beleidsdomeinen.  Tijdens de voorstelling, maar vooral in de korte werksessie nadien peilde OVAM naar de eerste reacties van de betrokken partijen.
De deelnemers gaven hun mening over de analyse van de uitdagingen voor de komende jaren en de gezamenlijke inspanningen die daarvoor nodig zijn.
De deelnemers zijn alvast bereid om actief mee te werken aan dat traject.  Om het verhaal voor hen helder te houden, zorgen we voor een goede afstemming met de Hefboom Bouw van het Vlaams Materialenprogramma.

Voor het nieuwe beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’ effectief kan worden goedgekeurd, zal het ontwerp de komende maanden eerst het vereiste inspraak- en consultatietraject volgen, met een openbaar onderzoek.