Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

Doel

Als klassieke beroepsvereniging  heeft FPRG uiteraard als doelstelling de “belangen “te verdedigen van de bedrijven actief in de sector van de recyclage van bouw -en slooppuin.

Belangen dient in deze context zeer ruim gezien te worden .

In eerste instantie vertegenwoordigt FPRG de sector bij het overleg met de overheid  zoals Ovam, AWV, LNE ,FOD Economie, Europese instellingen.

Het doel van deze vertegenwoordiging is de uiteraard in eerste instantie de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten  te verbeteren maar daarnaast zijn er nog een groot aantal andere  aandachtspunten zoals:

 • Bevorderen van het gebruik van gerecycleerde granulaten door ze te laten opnemen in de standaard bestekken
 • De sector vertegenwoordigen bij de onderzoeksinstellingen zoals WTCB,OCW en VITO
 • Deelname aan de activiteiten van de certificatie instellingen BENOR, Copro, Certipro, be-Cert
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Juridische en administratieve ondersteuning
 • Uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Uitwerken van de meerjaren beleidsplannen
 • Deelname aan proef en demonstratieprojecten
 • Informatie over de regelgeving zowel op Europees, Federaal en Vlaams niveau
 • Uitwisseling van kennis en ervaring met zuster verenigingen in Europa
 • ….

 

Kandidaat leden stellen steeds de vraag : Wat kan de vereniging voor mijn bedrijf  doen?

Het antwoord hierop is niet eenvoudig omdat één en ander vrij abstract is gezien de algemene doelstelling nl. het belang van alle  leden verdedigen , maar toch zijn er een aantal praktische zaken welke niet zouden gerealiseerd zijn als FPRG vzw niet actief was geweest zoals:

 • End -of waste criteria: gerecycleerde granulaten zijn niet langer afval maar een product
 • Vermindering van de milieuheffing op de residu’s welke vrijkomen bij het breken
 • Toepassing van zeefzand in granulaatcement
 • Melding voor mobiele brekers
 • Verhinderen van de invoering van een sulfaatnorm
 • Verhinderen van de invoering van een verplichte databank met 92 verschillende soorten puin!

Tenslotte kan elk lid kosteloos beroep doen op de deskundigheid van de vereniging zowel op juridisch (milieu inspectie, illegale praktijken) , administratief ( milieuvergunning, certificatie… ) als bouwtechnisch vlak.