Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

Breekbakken zijn ook vergunningsplichtig

                     

Door de firma ARVI wordt sedert enige tijd reclame gemaakt voor het gebruik van hun breekbak en dit met de volgende bewoordingen:

Hierbij willen wij u graag informeren over een nieuwe activiteit in ons gamma en de daaronder eerste verhuurde breekbak.

Het voordeel van deze breekbak is het niet nodig hebben van een milieuvergunning, bedrijfszekerheid & rendement.

Ter verduidelijking hebben we een bijlage toegevoegd met foto en beschrijving, ideaal voor breken van kleine hoeveelheden puin.

http://www.arvi-demolitiontools.com/producten/bakken/breekbakken/

 

Na advies van milieu inspectie en de Ovam werd door FPRG een schrijven gericht aan deze firma (zie Brief breekbakken).

In dit schrijven wordt duidelijk gewezen op de wettelijke verplichtingen welke van toepassing zijn bij het gebruik van de breekbak en nl.

– Vlaremvergunning vereist (rubriek 2.2.2.a of melding 2.2.2.h)

– verplichting het eenheidsreglement te respecteren