Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

Certipro door BELAC geaccrediteerd voor de certificatie van hydraulische mengsels

Certipro door BELAC geaccrediteerd voor de certificatie van hydraulische mengsels

certipro-logoDe certificatie- en keuringsdienst Certipro heeft zonet bericht gekregen van de Belgische Accreditatie-instelling BELAC dat zij geaccrediteerd zijn voor de certificatie van hydraulisch gebonden mengsels.

Concreet houdt dit in dat Certipro het Quarea merk kan verlenen aan producenten van:

  • gestabiliseerd zand
  • granulaatcement
  • gestabiliseerde steenslagfunderingen type IA en IIA
  • schraal beton

Wie is Certipro?

Vanuit haar streven naar ontwikkeling van duurzame technologie heeft VITO de certificatie- en keuringsdienst Certipro opgericht. Certificatie is een objectieve manier om kwalitatieve producten te helpen promoten die de verduurzaming van onze samenlevring ondersteunen.

Het certificatieschema steunt op eisen uit bestaande of toekomstige Europese, nationale en gewestelijke reglementeringen en normeringen, aangevuld met bijkomende criteria zodat de gecertificeerde producten het vertrouwen van de gebuikers en aanbesteders waard zijn én de producten bovendien bijdragen aan een duurzame samenleving. Op deze manier streeft Certipro naar promotie van producten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving én bovendien kwalitatief in orde zijn.

Certipro is gestart met de keuring  en certificatie van individuele en kleinschalige  afvalwater- zuiveringsinstallaties (IBA en KWZI) en septische tanks. Intussen worden gerecycleerde granulaten met het Quareakeurmerk van Certipro erkend als secundaire grondstof en kunnen deze ook verwerkt worden in gestabiliseerde mengsels.

In de toekomst zal Certipro zijn gamma producttypen verder uitbreiden.