Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

Tracimat nieuws December 2016

Tracimat nieuws December 2016

STANDAARDPROCEDURES – stand van zaken
De standaardprocedure met de voorwaarden waaraan het traceringssysteem voor bouw- en sloopafval dient te voldoen, alsook de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag werden gefinaliseerd. De procedures zijn door OVAM overgemaakt aan de betrokken minister ter goedkeuring.
De procedures zoals aan de minister voorgelegd kan u vinden via link. Let op: het betreft nog steeds een conceptversie van de procedures. Hier kunnen nog wijzigingen aan gebeuren.
Van zodra de procedures zijn goedgekeurd zal de definitieve versie gepubliceerd worden op de website van OVAM. Wij houden u alvast op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

OPSTART TRACIMAT – stand van zaken
Van zodra de standaardprocedures zijn goedgekeurd door de minister kan Tracimat zijn erkenningsaanvraag indienen bij OVAM. Tracimat verwacht zijn erkenning als sloopbeheerorganisatie voor het bouwverlof van 2017 op zak te hebben. Na een overgangsperiode van 1 jaar zal vervolgens het nieuwe acceptatiebeleid LMRP/HMRP bij de breker van kracht gaan.
Intussen wordt er hard gewerkt om het digitaal loket van Tracimat in orde te brengen. In het voorjaar van 2017 zal de eerste fase hiervan afgewerkt zijn en zal het mogelijk zijn om als deskundige bij Tracimat aan te sluiten. Vanaf dan kan u uw sloopopvolgingsplannen indienen bij Tracimat.

AANSLUITINGSVOORWAARDEN DESKUNDIGE
Een voorwaarde om als deskundige met Tracimat te kunnen werken, is het doorlopen van de tweedaagse opleiding tot Tracimat deskundige inclusief het slagen voor het bijhorende examen.
Andere vereisten zijn relevante aantoonbare ervaring en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest met een waarborg van minimaal 1 mio €. Voor meer informatie over deze aansluitingsvoorwaarden kan u hier klikken.

NIEUWE OPLEIDINGSSESSIE TRACIMAT DESKUNDIGE
Gezien het succes van de vorige reeks opleidingen worden in de eerste helft van 2017 alvast 2 nieuwe sessies ingepland. Deze zullen doorgaan in Zwijnaarde en Geel. De opleiding te Zwijnaarde gaat alvast door op 18 en 19 april 2017. Klik hier voor meer informatie.

TRACIMAT ZOEKT MEDEWERKER
Om de opstart van de nieuwe sloopbeheerorganisatie mee in goede banen te leiden is Tracimat op zoek naar een medewerker om haar team te versterken. Meer informatie vindt u hier.